Choď na obsah Choď na menu
 


 Rýchlostné disciplíny

Barrel Race
Patrí medzi jednu z najnapínavejších rýchlostných súťažných disciplín. Preteká sa okolo troch sudov, ktoré sú rozostavené v tvare trojuholníka. Okolo každého suda musí jazdec spraviť plný kruh a následne sa čo najrýchlejšie vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovnú čiaru do momentu, keď cez ňu znova prejdú.

Pole Bending

Aj tu ide o rýchlosť koňa a obratnosť dvojice. Pole Bending doslova znamená ohýbanie sa okolo tyčí. Na priamke je postavených šesť tyčí, ktoré sú od seba vzdialené 7 m. Kôň kľučkuje pomedzi tyče a po ich prejdení sa čo najrýchlejšie sa vracia do cieľa. Čas sa meria rovnako ako v disciplíne Barrel Race.
Pracovné disciplíny

Team penning
Aj táto disciplína súvisí s prácou kovbojov. Je to skupinová súťaž, pri čom skupina sa skladá z troch dvojíc (jazdec a kôň). Úlohou je vyčleniť zo stáda tri určené teľatá a zavrieť ich do ohrady (zväčša bývajú označené farebnými obojkami). Časový limit na túto úlohu je jeden a pol minúty. Čas sa začína merať v okamihu, keď nozdry prvého koňa pretnú štartovnú čiaru a končí zatvorením bránky za posledným teľaťom. Teľatá sú označené číslami alebo farebnými stuhami. Predchádza sa tým zaháňaniu rovnakých zvierat, pretože každej skupine je pridelené iné číslo alebo farba.

Cattle penning
Je to veľmi podobná disciplína ako Team Penning. Princíp je v podstate rovnaký. Pracuje tu však len jeden jazdec s jedným teľaťom. V okamihu, keď jazdec pretne štartovnú čiaru, dozvie sa od hlásateľa farbu obojku alebo číslo svojho teľaťa. Časový limit na oddelenie teľaťa od stáda je 60 s.

Roping (Lasovanie)
Je veľmi zaujímavou disciplínou s dobytkom. Doteraz boli pre zvládnutie úlohy veľmi dôležité predpoklady koňa, teraz ide aj o šikovnosť jazdca. Úlohou je chytiť teľa do lasa. Jazdec má na to dva hody v priebehu 30 sekúnd. Teľa sa vypúšťa na znamenie jazdca. Ten môže opusti štartovný box až po vypustení teľaťa. V tejto disciplíne sa od koňa vyžaduje maximálna spolupráca s jazdcom.

 

Western

 

Reining
Je jednou z najznámejších disciplín westernovej drezúry. Reiningové cvičenia sú odvodené od pohybov, ktoré kôň vykonával pri plnení svojich pracovných povinností na rančoch. V reiningovej skúške jazdec preukazuje úplnú schopnosť ovládať koňa, všetky jeho pohyby. Reiningový kôň sa necháva ochotne viesť. Každý svojvoľný pohyb koňa sa považuje za nedostatok v ovládaní. Posudzuje sa čistota všetkých cvikov, obratnosť, pokoj a uvoľnenosť v kombinácií s rýchlosťou koňa. Dvojica predvádza sliding stop (kĺzavé zastavenie), spin (obrat okolo zadnej nohy), rollback (zastavenie, obrat o 180°, cval), preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale, cúvanie. Súťažiaci začína s počtom 70 bodov, pri čom sa mu udeľujú mínusové body za nesprávne predvedenie cviku a plusové body za veľmi dobre predvedený cvik. Freestyle Reining je v podstate umelecké ponímanie klasického reiningu. Jazdci sa obliekajú do kostýmov a pri jazde ich sprevádza hudba. Každý súťažiaci si môže zostaviť svoju vlastnú úlohu. Aj v tejto disciplíne sú niektoré cviky povinné, ale ich poradie a prevedenie si jazdec volí sám. Časový limit na úlohu sú maximálne 4 minúty.

Trail
Je to disciplína, ktorá predstavuje množstvo prekážok, s ktorými sa jazdec a kôň môžu stretnúť v prírode. Kone súťažiace v tejto disciplíne musia zvládať prekážky štýlovo v určitej rýchlosti za predpokladu, že postupujú opatrne (nevrážajú do prekážok kopytami, či telom). Trailový kôň by mal mať schopnosť samostatne zvládať zadané prekážky len s ľahkou pomocou jazdca. Veľkú úlohu pri tejto skúške hrá dôvera koňa k jazdcovi. Posudzuje sa poslušnosť koňa, jeho inteligencia, istota s akou jednotlivé prekážky prekonáva, spôsob pohybovania. Obsahuje tri povinné prekážky: otvorenie bránky, prejazd cez ňu a jej zatvorenie, cúvanie cez prekážku napríklad v tvare L, U, V, Z alebo cez rôzne rozmiestnené kužele a prejazd cez minimálne štyri kavalety. Ďalej si rozhodca môže vybrať z prekážok ako napríklad slalomové prekážky pre krok a klus, prenášanie alebo ťahanie bremena, mostík, obliekanie napríklad vetrovky alebo pršiplášťa, ustupovanie, obrat vo štvorci, prípadne kombinácia prekážok. Prekážky nesmú mať ostré hrany, nesmú ohrozovať jazdca ani koňa. Medzi zakázané prekážky patria pneumatiky, živé zvieratá, zvieracie kože, plastové trubky alebo prekážky, zosadanie z koňa resp. odkladanie, skoky, hojdacie alebo pohyblivé mosty, vodná nádrž s pohyblivými alebo plávajúcimi časťami, plamene, suchý ľad a podobne, polená alebo tyče naukladané tak, že môžu spadnúť, povrazy alebo drôty na zemi.

Western Pleasure
V preklade znamená potešenie, radosť z jazdy. Kôň vhodný na túto disciplínu musí dávať najavo radosť z pohybu a jazdy pod sedlom. Súťažiaci jazdia spoločne v jednej aréne a na povel musia v oboch smeroch predviesť základné chody (krok, klus, predĺžený klus, cval). Na konci celej skúšky môže rozhodca požiadať o cúvanie. Jazdci sa nesmú voľnou rukou dotýkať sedla ani koňa. Hodnotí sa kvalita chodov, spôsob prevedenia a výraz koňa. Kôň má byť uvoľnený, pokojný, pohybovať sa plynulo, správnym chodom. Dôležité sú ľahké a uvoľnené reakcie na zmenu chodov.

Western Horsemanship

Posudzuje sa sed a vyspelosť jazdca. Táto súťaž pozostáva z dvoch častí. V prvej musí jazdec splniť predpísanú úlohu, v ktorej rozhodca má posúdiť jazdeckú zdatnosť súťažiaceho. Splnenie tejto úlohy predstavuje 80% hodnotenia. Chody (krok, klus, cval) sa posudzujú na rovných priamkach a kruhoch, prípadne obsahuje aj prvky ako napríklad obrat okolo predku a podobne. Posudzuje sa jazdcova schopnosť predviesť v súlade s koňom zostavu manévrov, ktoré rozhodca určil. Druhá časť Rail Work vo forme Western Pleasure je zväčša určená už len pre niektorých jazdcov

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.